Ideellt engagemang för sjukskrivna - viktigt men ifrågasatt!

Ska en ryggskadad plattläggare kunna vara ordförande i sin lokala rödakorskrets? En förtidspensionerad lärare träna svenska med nyanlända? Och ska det finnas en gräns för hur många möten en arbetssökande eldsjäl får ha på en vecka?

Bristen på tydliga regler och hur mycket en enskild tjänstemans personliga tolkning kan påverka människors liv och organisationers verksamhet har uppmärksammats av många aktörer inom det civila samhället, genom åren. Flera försök att skapa tydlighet har förekommit, men ingen av dem har haft bestående inverkan på reglerna. 

En ny lag är på gång i arbetsmarknadsutskottet. Men den innebär en risk för det ideella engagemanget - för friskvård, demokratisk inkludering, arbetsträning och sociala relationer. 

Vad gör vi nu? Hur kan vi stärka synen på ideellt engagemang som något i grunden helt annat än lönearbete? Vad behöver vi få till i fråga om regler och attityder för att garantera att godtycke i systemen inte hindrar  människor från att delta i civilsamhällets viktiga arbete?

Kom och diskutera detta med oss den 23 mars!

 

Datum och tid: 23 mars, kl 8.30-9.30 

Vi bjuder på kaffe och mingel 8.15-8.30.

Plats: Kryddgården, Unionens matsal, Stockholm

Websändning: Ja, på facebook.

Anmäl dig här

Medverkande

Heidi Sandberg
Sakkunnig, Forum

Read more

Stina Jakobsson
Socialförsäkringsexpert, Unionen

Read more

Mikael Klein
Intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige

Read more

Kontaktperson

Anna Ardin, Forum - idéburna organisationer med social inriktning
anna.ardin@socialforum.se